Welkom op de website van VertrouwensPersoonTelefoon!

Wil je als werkgever een veilige en ondersteunende werkomgeving bieden aan je medewerkers? 

Onze professionele ondersteuning via telefoon biedt jouw medewerkers een vertrouwelijke en toegankelijke manier om te praten over ongewenst gedrag op het werk. Door onze diensten aan te bieden investeer je in het welzijn van je medewerkers en demonstreer je betrokkenheid bij het creëren van een gezonde werkcultuur.

 

Wil jij als werkgever een extra stap zetten om een veilige werkomgeving te creëren voor jouw team?
Maak kennis met de meerwaarde van een extern vertrouwenspersoon!

Wat doet een extern vertrouwenspersoon precies?
Deze professionele ondersteuner biedt de eerste opvang aan medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag. Samen met de vertrouwenspersoon verkent de medewerker mogelijke oplossingen en vervolgstappen. Dit gesprek is vertrouwelijk en de vertrouwenspersoon heeft een neutrale rol, los van de organisatie. Doel van het gesprek is ruimte creëren in het hoofd van de medewerker zodat hij of zij weloverwogen de regie kan pakken met betrekking tot het vervolg van de situatie.

Waarom zou je kiezen voor een extern vertrouwenspersoon?
Tevreden en gezonde werknemers dragen bij aan betere prestaties en hogere omzet. Het beschikbaar stellen van een extern vertrouwenspersoon bevordert neutraliteit en vertrouwelijkheid in de gesprekken. Bovendien verlaagt het de drempel voor medewerkers omdat er geen directe link is naar HR of andere afdelingen. Alles blijft transparant en het contact met de extern vertrouwenspersoon heeft geen invloed op de werkrelaties.

Hoe ziet werken met VertrouwensPersoonTelefoon er uit?
VertrouwensPersoonTelefoon werkt met abonnementen (al vanaf € 385,00 per jaar). Deze zijn aan te vullen met een tegoed voor vertrouwensgesprekken of je kunt kiezen om de gesprekken los in te kopen met facturatie achteraf. Voor jou als werkgever is er een vast contactpersoon beschikbaar binnen VertrouwensPersoonTelefoon waardoor de lijnen kort zijn. Deze persoon houdt het overzicht van de verschillende meldingen en hiermee bespreek je minimaal jaarlijks wat er speelt of gespeeld heeft via een jaarverslag.

 De medewerker kan kiezen uit meerdere vertrouwenspersonen.
Alle vertrouwenspersonen binnen VertrouwensPersoonTelefoon zijn geschoold en gecertificeerd bij LVV wat garant staat voor kwaliteit en expertise.

Nog meer?
Naast het zijn van een luisterend oor tijdens de eerste opvang, kan de vertrouwenspersoon ook een actieve(re) rol spelen aan de voorkant, denk aan het opstellen van bijvoorbeeld het (PSA) beleid, het geven van workshops voor verschillende teams, voorlichting aan het MT of meedenken bij grote veranderingen of onrust.
Graag denken wij ‘op maat mee’.

Overzicht abonnementen
VertrouwensPersoonTelefoon

Bij abonnement 1 zit inbegrepen:
 1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
 2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
 3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
 4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
 5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
 6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is.

Indien een melding binnenkomt (tegen het geldende uurtarief volgens de overeenkomst):

 • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
 • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
 • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  Bij abonnement 2 zit inbegrepen:
  1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
  2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
  3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
  4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
  5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
  6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is;
  7. Bespreken jaarverslag en adviezen live of op locatie (exclusief reistijd en kosten) inclusief aanbevelingen;
  8. Het uitvoeren van een telefonische vertrouwenscheck na aanlevering van lijst medewerkers en telefoonnummers om toegankelijkheid en bekendheid VertrouwensPersoonTelefoon willekeurig te toetsen;
  9. Mogelijkheid voor OR en HR-afdeling om te sparren over situaties die wellicht bij een vertrouwenspersoon thuishoren;
  10. Een tegoedbon voor 5 vertrouwensgesprekken met geldigheid van een jaar en vanaf de zesde melding geldt het losse uurtarief volgens de overeenkomst.

  Indien een melding binnenkomt:

  • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
  • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
  • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
   Bij abonnement 3 zit inbegrepen:
   1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
   2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
   3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
   4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
   5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
   6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is;
   7. Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag, denk aan een presentatie en/of meedenken binnen afdelingen, teams en/of OR online of op locatie voor de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   8. Bespreken jaarverslag en adviezen live of op locatie (exclusief reistijd en kosten) inclusief aanbevelingen;
   9. Het uitvoeren van een telefonische vertrouwenscheck na aanlevering van lijst medewerkers en telefoonnummers om toegankelijkheid en bekendheid VertrouwensPersoonTelefoon willekeurig te toetsen;
   10. Mogelijkheid voor OR en HR-afdeling om te sparren over situaties die wellicht bij een vertrouwenspersoon thuishoren;
   11. Een tegoedbon voor 10 vertrouwensgesprekken met geldigheid van een jaar en vanaf de 11e melding geldt het losse uurtarief volgens de overeenkomst;
   12. Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het preventieve activiteiten, denk aan training, workshops of MT-overleg voor de duur van 5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   13. Nieuwsbericht per kwartaal (totaal van 4) schrijven voor intranet om attentiewaarde te creëren;
   14. Plan van Aanpak aanleveren of updaten om vervolgens te komen tot een document waar de waarden en normen terug te vinden zijn van de organisatie (gedragscode) uitgaande van de duur van 5 uur;
   15. Een risico-inventarisatie (RIE) maken, updaten of ondersteunen met het tot stand komen uitgaande van de duur van 5 uur;
   16. Tussentijdse evaluatie in juni/juli op locatie uitgaande van de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   17. Tussentijds gesprek bij organisatieverandering, vraagstukken, thema, campagne of anders indien gewenst uitgaande van de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten).

   Indien een melding binnenkomt (tegen het geldende uurtarief volgens de overeenkomst):

   • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
   • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
   • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
   • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
   • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

    Vrijblijvend kennismaken?
    Maak hier een afspraak: