Welkom op de website van VertrouwensPersoonTelefoon!

Heb je op je werk te maken met ongewenste omgangsvormen en ben je op zoek naar een luisterend oor, iemand die met je meedenkt in mogelijkheden en oplossingen en misschien zelfs een steuntje in de rug is vooraf of tijdens een gesprek met je leidinggevende?

Wij bieden professionele ondersteuning via telefoon: makkelijk, persoonlijk en in te plannen wanneer jij het nodig hebt!

 

Wat is een extern vertrouwenspersoon?

Een extern vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag of getuige zijn van een integriteitsschending en hierdoor hulp en advies nodig hebben. Samen met de vertrouwenspersoon bekijkt de werknemer naar mogelijke oplossingen en een eventueel vervolg. Een vertrouwenspersoon voert deze gesprekken vertrouwelijk en heeft hierin een neutrale rol.

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

Blije en gezonde werknemers zorgen voor meer omzet en betere prestaties. Het feit dat er een extern vertrouwenspersoon beschikbaar is, draagt bij aan neutraliteit en vertrouwelijkheid in het gesprek. Ook neemt het eventuele drempels vooraf weg doordat er geen enkele link is naar HR of andere afdelingen. Hierdoor blijft alles transparant en heeft contact met de extern vertrouwenspersoon geen gevolgen voor de werkrelatie

Hoe ziet werken met VertrouwensPersoonTelefoon er uit?

VertrouwensPersoonTelefoon werkt met abonnementen. Deze zijn aan te vullen met een tegoed voor vertrouwensgesprekken of je kunt kiezen om de gesprekken los in te kopen met facturatie achteraf. Voor jou als werkgever is er een vast contactpersoon beschikbaar binnen VertrouwensPersoonTelefoon waardoor de lijnen kort zijn. Deze persoon houdt het overzicht van de verschillende meldingen en hiermee bespreek je minimaal jaarlijks wat er speelt of gespeeld heeft via een jaarverslag.

De medewerker kan kiezen uit meerdere vertrouwenspersonen en middels een bedrijfscode gebruik maken van de diensten. Alle vertrouwenspersonen binnen VertrouwensPersoonTelefoon zijn geschoold en gecertificeerd bij LVV (uitleg van deze meerwaarde is te vinden op de website van Hobéon SKO).

Overzicht abonnementen
VertrouwensPersoonTelefoon

Bij abonnement 1 zit inbegrepen:
 1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
 2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
 3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
 4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
 5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
 6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is.

Indien een melding binnenkomt (tegen het geldende uurtarief volgens de overeenkomst):

 • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
 • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
 • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  Bij abonnement 2 zit inbegrepen:
  1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
  2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
  3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
  4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
  5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
  6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is;
  7. Bespreken jaarverslag en adviezen live of op locatie (exclusief reistijd en kosten) inclusief aanbevelingen;
  8. Het uitvoeren van een telefonische vertrouwenscheck na aanlevering van lijst medewerkers en telefoonnummers om toegankelijkheid en bekendheid VertrouwensPersoonTelefoon willekeurig te toetsen;
  9. Mogelijkheid voor OR en HR-afdeling om te sparren over situaties die wellicht bij een vertrouwenspersoon thuishoren;
  10. Een tegoedbon voor 5 vertrouwensgesprekken met geldigheid van een jaar en vanaf de zesde melding geldt het losse uurtarief volgens de overeenkomst.

  Indien een melding binnenkomt:

  • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
  • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
  • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
   Bij abonnement 3 zit inbegrepen:
   1. Kennismaking met vast contactpersoon binnen VertrouwensPersoonTelefoon;
   2. Tekst voor Intranetbericht en mail waarin VertrouwensPersoonTelefoon wordt geïntroduceerd;
   3. Dagelijkse bereikbaarheid en beschikbaarheid;
   4. Het registreren van situaties van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen;
   5. Geanonimiseerd jaarverslag per mail (indien niets gemeld, dan hier een melding van);
   6. Geanonimiseerde melding naar contactpersoon binnen de organisatie wanneer er meerdere klachten zijn betreffende 1 persoon of 1 afdeling en/of directe actie nodig is;
   7. Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag, denk aan een presentatie en/of meedenken binnen afdelingen, teams en/of OR online of op locatie voor de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   8. Bespreken jaarverslag en adviezen live of op locatie (exclusief reistijd en kosten) inclusief aanbevelingen;
   9. Het uitvoeren van een telefonische vertrouwenscheck na aanlevering van lijst medewerkers en telefoonnummers om toegankelijkheid en bekendheid VertrouwensPersoonTelefoon willekeurig te toetsen;
   10. Mogelijkheid voor OR en HR-afdeling om te sparren over situaties die wellicht bij een vertrouwenspersoon thuishoren;
   11. Een tegoedbon voor 10 vertrouwensgesprekken met geldigheid van een jaar en vanaf de 11e melding geldt het losse uurtarief volgens de overeenkomst;
   12. Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het preventieve activiteiten, denk aan training, workshops of MT-overleg voor de duur van 5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   13. Nieuwsbericht per kwartaal (totaal van 4) schrijven voor intranet om attentiewaarde te creëren;
   14. Plan van Aanpak aanleveren of updaten om vervolgens te komen tot een document waar de waarden en normen terug te vinden zijn van de organisatie (gedragscode) uitgaande van de duur van 5 uur;
   15. Een risico-inventarisatie (RIE) maken, updaten of ondersteunen met het tot stand komen uitgaande van de duur van 5 uur;
   16. Tussentijdse evaluatie in juni/juli op locatie uitgaande van de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten);
   17. Tussentijds gesprek bij organisatieverandering, vraagstukken, thema, campagne of anders indien gewenst uitgaande van de duur van 1,5 uur (exclusief reistijd en kosten).

   Indien een melding binnenkomt (tegen het geldende uurtarief volgens de overeenkomst):

   • Het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
   • Nagaan of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
   • De medewerker informeren over eventuele andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
   • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of management van de organisatie;
   • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
    Download hier de VertrouwensPersoonTelefoon prijslijst

    Vrijblijvend kennismaken?
    Maak hier een afspraak: